Březen do množárny vlezem

Po klidném únoru, udeřil březen plnou silou. I když nám počasí vždy nepřálo a zima zalézala za nehty, nehledíc nalevo, napravo, pustili jsme se do jarních prací na zahradě.

Bylo třeba upravit cesty, plochy ve fóliovnících, na ostatních záhonech i hochbetech. Ne vždy se vše podařilo, např. máme protržený fóliovník, protože se zasekla technika. Rozvážel se hnůj, štěpka a budovala se drenáž kolem foliovníků a množárny. Připravila se plocha stodoly na den otevřených dveří, to vše si vzala na starost mužská část našeho teamu.

My ženy jsme podle výsevního plánu začaly vysévat semínka. Některá do misek v množárně, jiná do fóliovníků a ven na záhony. Ve fóliovnících jsme zasadily první sazenice vypěstované z našich semen. Březen nás zcela pohltil a práce nám dělá radost, obzvláště, když člověk vidí, jak se malá semínka probouzí k životu a vykukují z černé hlíny. Těšíme se na další rozmanitost v novém měsíci. Řepu na to!

KONTAKT
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
adresa zahrady: Raková 26, 337 01 Rokycany
e-mail: kpz@moznostitujsou.cz
tel: 734 760 846

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce. Je dceřinou společností Diakonie Západ.