Zpravodaj do tašky #2019/24

Pozor, koulí se k vám ZELÍ!

Do světa se rozšířilo z Evropy, kde se pěstovalo a šlechtilo už v dávnověku. Víte, proč je červené zelí červené? A znáte lahůdku zvanou sarma? Zkuste si ji s námi připravit.

KONTAKT
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
adresa zahrady: Raková 2, 337 01 Rokycany
e-mail: kpz@moznostitujsou.cz
tel: 734 760 846

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce. Je dceřinou společností Diakonie Západ.