Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody.

Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu.

Jaké výhody má KPZ pro spotřebitele?

 • Má přístup ke kvalitním sezónním potravinám přímo ze zahrady/farmy za přijatelnou cenu.
 • Zná zemědělce, který pro něj potraviny produkuje.
 • Má možnost rozhodovat o svém jídle: kolik, jaké, za jakou cenu, jakým způsobem vyprodukované a jak distribuované.
 • Dostane se k různým druhům a odrůdám zeleniny a ovoce, které často obchody nenabízejí.
 • Chrání životní prostředí: kratší doprava, méně obalů, potraviny z ekologického zemědělství.
 • Investuje své peníze do podpory drobného zemědělství šetrného k přírodě.
 • Podporuje místní ekonomiku, místní zaměstnanost, spotřebu a oběh peněz.
 • Je členem místního společenství.

Jaké výhody má KPZ pro zemědělce?

 • Může produkovat potraviny přímo pro místní lidi.
 • Má stálý okruh odběratelů a předem zajištěný odbyt a příjem.
 • Za svou práci a produkty získá oboustranně přijatelnou odměnu.
 • Je v přímém vztahu se svými odběrateli, a tudíž zná jejich potřeby a názory.
 • Může plánovat organizaci a chod hospodářství společně s odběrateli.
 • Nebezpečí neúrody i bohatství úrody sdílí ve skupině, to je velká pomoc, která drží při chodu jeho drobné hospodářství.
 • Může mít více času na hospodaření, nemusí složitě shánět odbyt.
 • Je svobodný v rozhodování o produkci bez tlaku obchodníků.


Pokud ještě nejsi náš podílník, můžeš se zaregistrovat ZDE.

Více informací o komunitou podporovaném zemědělství na www.kpzinfo.cz.

Mapa existujících KPZ zde.