Kontakty

EKOZAHRADA RAKOVÁ
Raková 4, 337 01 Rokycany
e-mail: kpz@moznostitujsou.cz
tel: +420 734 760 846

Na založení a provozu Ekozahrady Raková se spolupodílí tři neziskové organizace:

MOJE JAKO TVOJE, z. ú.
sídlo a korespondenční adresa: 17. listopadu 2560/6, 301 00 Plzeň
IČ: 08003483
DIČ: CZ08003483
Číslo účtu: 5576004349/0800
e-mail: mojejakotvoje@seznam.cz
tel.: +420 734 760 846

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
sídlo: Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň
korespondenční adresa: Tylova 707/20, 301 00 Plzeň
IČ: 27978311
DIČ: CZ27978311
Číslo účtu: 737904389/0800 – účet pro platby za podíly a zeleninu
e-mail: info@moznostitujsou.cz
tel.: +420 732 372 765

STATEK RAKOVÁ, z. ú.
sídlo a korespondenční adresa: 17. listopadu 2560/6, 301 00 Plzeň
IČ: 22713051
DIČ: CZ22713051
Číslo účtu: 264469849/0600
e-mail: statek.rakova@seznam.cz
tel.: +420 732 372 765

Jsme ekologičtí zemědělci. Hospodaříme s respektem k půdě a přírodě. Podporujeme biodiverzitu v krajině. V maximální možné míře recyklujeme odpadní vody, kompostujeme biodopad, a kde je to jen trochu možné, používáme vratné obaly.

Všechny zapojené neziskové organizace se hlásí k principům sociální ekonomiky:
Usilujeme o ekonomickou soběstačnost. Případný zisk je minimálně z 51 % použit pro rozvoj našeho sociálního podniku a/nebo naplňování našich společensky prospěšných cílů. Zaměstnáváme nejméně 40 % osob se zdravotním postižením nebo osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Pomáháme řešit nezaměstnanost v místě, aktivizujeme a formujeme místní komunitu v duchu principů vyrovnání příležitostí a principu rovnováhy ekonomické, sociální a environmentální dimenze.

Poskytujeme následující společensky a hospodářsky užitečné činnosti:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociálně vyloučených nebo ohrožených.
Poradenství pro osoby se zdravotním postižením a sociálně vyloučené nebo ohrožené v oblasti uplatnění na trhu práce.