Profil

Přihlašovací údaje

KONTAKT
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
adresa zahrady: Raková 2, 337 01 Rokycany
e-mail: kpz@moznostitujsou.cz
tel: 734 760 846

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce. Je dceřinou společností Diakonie Západ.