Podporují nás

Děkujeme našim podporovatelům, kteří nám pomáhají s financováním provozu zahrady a s pořizováním potřebného vybavení a materiálu:

Dík patří zejména Plzeňskému krajiMinisterstvu zemědělství, kteří nás dlouhodobě podporují, abychom mohli fungovat jako chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním postižením.

Velkou oporou je pro nás i Obec Raková, Město Rokycany, firmy BIGGEST, s.r.o., BAGGER, k.s. a JK Slávie VŠ Plzeň. Děkujeme také ČSOB za příspěvek na sušárnu bylinek, množárnu sazenic a závlahový systém pro fóliovníky.

Rekonstrukce statku probíhá díky podpoře Evropské unie, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který financuje náš projekt „Vybavení pro Statek Raková“. V rámci projektu Statek Raková, z. ú. rozšíří nabídku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na území ITI Plzeň díky novým podnikatelským aktivitám. Nově nabídne zahradnické a úklidové služby, pro které bude pořízeno strojní vybavení.