Podporují nás

Děkujeme našim podporovatelům, kteří nám pomáhají s financováním provozu zahrady a s nákupem potřebného vybavení, pomůcek a materiálu. Dík patří zejména Plzeňskému kraji, Obci Raková, Městu Rokycany, firmám BIGGEST, s.r.o., BAGGER, k.s., JK Slávie VŠ PlzeňMinisterstvu zemědělství, které podpořilo naše projekty „Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Ekozahradě Raková“ a „Rozšíření tréninkové terapeutické zahrady pro osoby se zdravotním postižením„. Děkujeme i ČSOB za příspěvek na sušárnu bylinek, množárnu sazenic a závlahový systém pro fóliovníky.

Rekonstrukce statku probíhá díky podpoře Evropské unie, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který financuje náš projekt „Vybavení pro Statek Raková“. V rámci projektu Statek Raková, z. ú. rozšíří nabídku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na území ITI Plzeň díky novým podnikatelským aktivitám. Nově nabídne zahradnické a úklidové služby, pro které bude pořízeno strojní vybavení.