Podporují nás

Děkujeme našim podporovatelům, kteří nám pomáhají s financováním provozu zahrady a s nákupem potřebného vybavení, pomůcek a materiálu. Dík patří zejména Plzeňskému kraji, který v roce 2019 podpořil nákup zahradnického nářadí, a Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který zafinancoval nový komplexní zavlažovací systém pro zahradu.

KONTAKT
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
adresa zahrady: Raková 26, 337 01 Rokycany
e-mail: kpz@moznostitujsou.cz
tel: 734 760 846

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou podporuje vytváření nových pracovních míst, zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na otevřený trh práce. Je dceřinou společností Diakonie Západ.