Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Ekozahradě Raková

Od roku 2018, kdy naše zahrada vznikla, je naším hlavním cílem nabízet celoroční pracovní uplatnění lidem s nejrůznější formou zdravotního hendikepu. Daří se nám to i díky finanční podpoře od Ministerstva zemědělství a Plzeňskému kraji, kteří opakovaně přispívají na náš provoz v rámci individuálních grantů a dotačních programů pro sociální zemědělství.

Nákupem různých, částečně kompenzačních, pomůcek a nářadí vytváříme podmínky pro široké spektrum pracovních činností a umožňujeme tak přizpůsobit prováděné práce konkrétním individuálním potřebám a zdravotním omezením našich pracovníků. Pořizujeme vybavení na zpracování a obdělávání půdy, pro sklizeň a zpracování zeleniny, nářadí pro údržbu zeleně a drobné opravy, nejrůznější kolečka a vozíky pro transport materiálu, anebo speciální vybavení pro pěstování (např. vyvýšené záhony, které umožňují „bezbariérové“ pěstování i lidem s omezenou hybností). Na zahradě tak může komfortně pracovat větší množství osob souběžně a každý může provádět takové práce, které jsou dobře zvladatelné při jeho zdravotním postižení, a v tempu, které mu vyhovuje.

Pracovníkům se ZP zároveň po celou pracovní dobu zajišťujeme psychosociální a pracovní asistenci. Využíváme principy „zotavení“ (recovery terapie). Naším cílem je vytvářet podmínky pro to, aby se mohli maximálně rozvíjet, převzali zodpovědnost sami za sebe, nalezli svou smysluplnou životní roli a nebyli jen svou nemocí.

Od roku 2018 naší zahradou prošlo přes 60 lidí se zdravotním postižením. Aktuálně jich zaměstnáváme 28.