Obchodní podmínky

Vyplněním registrace a zaplacením podílu vzniká členství v dobrovolném uskupení KPZ EKOZAHRADA RAKOVÁ (dále jen KPZ).

  • Podíl z KPZ bude dle volby člena uvedené při registraci rozdělen do 24 nebo 12 dodávek přibližně od konce května do konce listopadu (podle úrody a počasí). Dodávky budou baleny ve vratných látkových taškách.
  • Člen bude odebírat zeleninovou tašku na odběrném místě v Rokycanech, Plzni nebo Rakové. A zavazuje se vyzvedávat si svoji tašku ve smluvený čas osobně nebo může zajistit vyzvednutí třetí osobou. Pokud taška nebude včas vyzvednuta, člen souhlasí, aby její obsah byl rozdělen mezi ostatní členy KPZ.
  • Člen se zavazuje zaplatit za odběr bankovním převodem podle splátkového kalendáře, který si zvolil při registraci. Pokyny k platbě obdrží emailem.
  • Taška bude obsahovat zeleninu dle momentální úrody. Obsah tašky je plně v kompetenci Ekozahrady Raková, avšak obsah tašek bude uveřejněn dopředu. Ekozahrada Raková zároveň odpovídá za kvalitu a bezpečnost dodávek a zavazuje se dodávat kvalitní a nezávadné potraviny, při jejichž výrobě nebude využívat agrochemikálií a prostředků nepovolených v systému ekologického zemědělství a bude dodržovat zásady správné zemědělské praxe při pěstování plodin. Dodávky nahnilé, poškozené nebo jinak významně znehodnocené mohou být důvodem pro zrušení členství v KPZ.
  • Člen akceptuje i riziko snížené úrody plodin vlivem počasí apod. a s tím spojenou možnost snížení objemu dodávek, protože si je vědom, že případné riziko z neúrody chce nést společně s Ekozahradou Raková. V případě takovéto neočekávané situace je další postup řešen otevřeným jednáním obou stran.
  • Ekozahrada Raková souhlasí, že člen může po předchozí dohodě zahradu navštívit a zavazuje se, že alespoň jednou ročně uspořádá exkurzi pro členy.
  • Ekozahrada Radková ani člen KPZ nebudou jednat způsobem, který by poškodil systém komunitou podporovaného zemědělství.